Hệ thống phân phối


tìm theo ĐIỂM BÁN:

Showroom chính thức (8)

TOP ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Dự Án Khu Dân Cư – Dịch Vụ Giang Điền Của LDG Group

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Biệt thự quận Tây Hồ, Hà Nội

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Khách hàng của Cleansui - anh Thanh đã lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm tại tầng bếp phòng 1 và tầng 2 để cung cấp nước sạch với 3 chế độ kiềm tùy chọn tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Xem chi tiết

Dinh thự ở đảo Tuần Châu

Sản phẩm: 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E

Để thuận tiện khi sử dụng nước sạch để uống trực tiếp và vẫn tốt cho sức khỏe, chị Thảo đã lựa chọn thương hiệu Cleansui để lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E, và 5 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E để nấu ăn, chế biến thực phẩm tại biệt thự của gia đình chị ở thành phố Hạ Long.

Xem chi tiết

Chung cư cao cấp Roygent Parks

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Dự Án Khu Dân Cư – Dịch Vụ Giang Điền Của LDG Group

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Biệt thự quận Tây Hồ, Hà Nội

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Khách hàng của Cleansui - anh Thanh đã lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm tại tầng bếp phòng 1 và tầng 2 để cung cấp nước sạch với 3 chế độ kiềm tùy chọn tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Xem chi tiết

Dinh thự ở đảo Tuần Châu

Sản phẩm: 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E

Để thuận tiện khi sử dụng nước sạch để uống trực tiếp và vẫn tốt cho sức khỏe, chị Thảo đã lựa chọn thương hiệu Cleansui để lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E, và 5 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E để nấu ăn, chế biến thực phẩm tại biệt thự của gia đình chị ở thành phố Hạ Long.

Xem chi tiết

Chung cư cao cấp Roygent Parks

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Dự Án Khu Dân Cư – Dịch Vụ Giang Điền Của LDG Group

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Biệt thự quận Tây Hồ, Hà Nội

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Khách hàng của Cleansui - anh Thanh đã lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm tại tầng bếp phòng 1 và tầng 2 để cung cấp nước sạch với 3 chế độ kiềm tùy chọn tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Xem chi tiết

Dinh thự ở đảo Tuần Châu

Sản phẩm: 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E

Để thuận tiện khi sử dụng nước sạch để uống trực tiếp và vẫn tốt cho sức khỏe, chị Thảo đã lựa chọn thương hiệu Cleansui để lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E, và 5 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E để nấu ăn, chế biến thực phẩm tại biệt thự của gia đình chị ở thành phố Hạ Long.

Xem chi tiết

Chung cư cao cấp Roygent Parks

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Dự Án Khu Dân Cư – Dịch Vụ Giang Điền Của LDG Group

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Biệt thự quận Tây Hồ, Hà Nội

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Khách hàng của Cleansui - anh Thanh đã lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm tại tầng bếp phòng 1 và tầng 2 để cung cấp nước sạch với 3 chế độ kiềm tùy chọn tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Xem chi tiết

Dinh thự ở đảo Tuần Châu

Sản phẩm: 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E

Để thuận tiện khi sử dụng nước sạch để uống trực tiếp và vẫn tốt cho sức khỏe, chị Thảo đã lựa chọn thương hiệu Cleansui để lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E, và 5 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E để nấu ăn, chế biến thực phẩm tại biệt thự của gia đình chị ở thành phố Hạ Long.

Xem chi tiết

Chung cư cao cấp Roygent Parks

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Dự Án Khu Dân Cư – Dịch Vụ Giang Điền Của LDG Group

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết

Biệt thự quận Tây Hồ, Hà Nội

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Khách hàng của Cleansui - anh Thanh đã lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm tại tầng bếp phòng 1 và tầng 2 để cung cấp nước sạch với 3 chế độ kiềm tùy chọn tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Xem chi tiết

Dinh thự ở đảo Tuần Châu

Sản phẩm: 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E

Để thuận tiện khi sử dụng nước sạch để uống trực tiếp và vẫn tốt cho sức khỏe, chị Thảo đã lựa chọn thương hiệu Cleansui để lắp đặt 2 thiết bị điện giải ion kiềm AL700E, và 5 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E để nấu ăn, chế biến thực phẩm tại biệt thự của gia đình chị ở thành phố Hạ Long.

Xem chi tiết

Chung cư cao cấp Roygent Parks

Sản phẩm: 60 thiết bị lắp dưới bồn rửa A101E

Mitsubishi Cleansui đã vinh dự được chọn làm đối tác cung cấp thiết bị cho 60 căn hộ tại Roygent Parks Hanoi. Roygent Parks là dự án bao gồm 20 phòng căn hộ cao cấp executive, 40 phòng cho gia đình, 140 phòng đơn và 40 phòng khách sạn. Đặc biệt, các phòng này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống sưởi ấm sàn nhà, các thiết bị đồ dùng gia dụng, thiết bị điện tử, vật liệu chống ồn, bồn cầu thông minh, máy xử lý rác hữu cơ, máy lọc nước…

Xem chi tiết