Sản phẩm

Hệ thống lọc tổng

MPOE-P
Hệ thống lọc tổng
188,000,000 VND
( đã bao gồm 2 bộ lọc đầu tiên )
MPOE-S
Hệ thống lọc tổng
129,000,000 VND
(Đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)

Thiết bị lọc nước công suất lớn

MP02-3
Thiết bị lọc nước công suất lớn
15,900,000 VNĐ
(Đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)
MP02-4
Thiết bị lọc nước công suất lớn
14,500,000 VNĐ
(Đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)